Vmodtech.com

กระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนแห่ง Vmodtech => ตลาดทั่วไป => ข้อความที่เริ่มโดย: kkthai20009 ที่ 02 มิถุนายน 2021, 20:02:54หัวข้อ: LOADแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 2564
เริ่มหัวข้อโดย: kkthai20009 ที่ 02 มิถุนายน 2021, 20:02:54
โหลดแนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 2564
(https://1.bp.blogspot.com/-1YTA0oHSZZY/YLSEi8yDD_I/AAAAAAAACwU/oXMV7l3hD4M9E9fR2s24N78wBZrB3N5uACPcBGAYYCw/w452-h640/2020%2B%25281%2529.jpg) (https://1.bp.blogspot.com/-1YTA0oHSZZY/YLSEi8yDD_I/AAAAAAAACwU/oXMV7l3hD4M9E9fR2s24N78wBZrB3N5uACPcBGAYYCw/s2048/2020%2B%25281%2529.jpg)
 
- แนวข้อสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
            - แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา
            - แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม
            - แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ
- แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
            - แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
            - แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
            - แนวข้อสอบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
            - แนวข้อสอบเจตคติและจริยธรรมสำหรับข้าราชการ
- แนวข้อสอบภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
- แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
            - การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            - จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
            - หลักสูตร ศาสตร์การสอน และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้
            - การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน
            - การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
- แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน (วิชาเอก)
- แนวข้อสอบความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
            - แนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
            - แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก
            - แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการศึกษาปฐมวัย
            - แนวข้อสอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
                        - แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
                        - แนวข้อสอบแผนการศึกษาแห่งชาติ
                        - แนวข้อสอบนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 2564 (https://bit.ly/3wHpNRm)
เข้าดูเว็บที่ ครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 2564 (https://sobksj.blogspot.com/2021/05/2564_62.html)

(https://fh.lnwfile.com/3dm0yw.jpg)
 
 
(https://3.bp.blogspot.com/-W9kr6NGCQ1g/W7xuMhE3nbI/AAAAAAAABFI/4aHroMf3MIUkj-kBPTG-wD1fX7iEWCNaACLcBGAs/s640/680.jpg) (https://3.bp.blogspot.com/-W9kr6NGCQ1g/W7xuMhE3nbI/AAAAAAAABFI/4aHroMf3MIUkj-kBPTG-wD1fX7iEWCNaACLcBGAs/s1600/680.jpg)
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 2564 (https://sobksj.blogspot.com/2021/05/2564_62.html)

Tags : คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ศิลปศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 2564Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF