Vmodtech.com

กระดานซื้อขายแลกเปลี่ยนแห่ง Vmodtech => ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางธุรกิจ => ข้อความที่เริ่มโดย: iqpressrelease ที่ 07 กรกฎาคม 2021, 10:51:07หัวข้อ: OMRON เปิดตัว "G9KA" อุปกรณ์แผงวงจร PCB Relay ความร้อนต่ำกำลังสูง
เริ่มหัวข้อโดย: iqpressrelease ที่ 07 กรกฎาคม 2021, 10:51:07
          OMRON เปิดตัว "G9KA" อุปกรณ์แผงวงจร PCB Relay ความร้อนต่ำกำลังสูง โดยมีความต้านทานหน้าสัมผัสต่ำพิเศษระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม
          - มีส่วนช่วยในการสร้างสังคมปราศจากคาร์บอน ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานจากการจำกัดการก่อความร้อน -
          OMRON Corporation จากเกียวโต ญี่ปุ่น ได้ประกาศเปิดตัวอุปกรณ์แผงวงจร G9KA High-Power PCB Relay ทั่วโลกในวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 นี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) ด้วยการลดการสูญเสียพลังงานจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากระบบปรับสภาพไฟฟ้า อุปกรณ์จ่ายไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีค่าความต้านทานหน้าสัมผัสที่ต่ำมากเป็นพิเศษระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม (*1) ที่ 0.2 milliohm (*2) ซึ่งช่วยจำกัดความร้อนจากอุปกรณ์รีเลย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จึงช่วยเร่งให้เกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนและมีส่วนช่วยในการสร้างสังคมปราศจากคาร์บอน
          รูปที่ 1: อุปกรณ์แผงวงจร PCB Relay G9KA กำลังสูง พร้อมความต้านทานหน้าสัมผัสต่ำพิเศษ
          https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI1fl_A09Lb0xl.jpg
          ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การใช้ทรัพยากรพลังงานที่จำกัดอย่างมีประสิทธิผลได้กลายเป็นปัญหาสำคัญของสังคม จึงมีความต้องการการแปลงพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงในการผลิตพลังงานที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกัน แหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน อย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีการสูญเสียพลังงานจากความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์ในระหว่างการผลิตกระแสไฟฟ้า เมื่อคำนึงว่าขณะนี้สมรรถภาพและขนาดปริมาณกระแสไฟฟ้าของแหล่งผลิตและอุปกรณ์เพิ่มสูงขึ้น การดำเนินมาตรการเพื่อรับมือกับปัญหาการสร้างความร้อนจึงกลายเป็นเรื่องสำคัญที่เร่งด่วน
          หนึ่งในปัจจัยที่สามารถทำให้อุปกรณ์ก่อความร้อนคือรีเลย์ที่อยู่บนแผงวงจร PC ข้างในอุปกรณ์ โดยรีเลย์เป็นส่วนประกอบที่ใช้เพื่อการควบคุมการเปิดปิดกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านอุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า และเพื่อการหยุดทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รีเลย์กำลังสูงแบบดั้งเดิมมีค่าความต้านทานหน้าสัมผัสสูง ทำให้การสูญเสียพลังงานจากการก่อความร้อนเป็นปัญหามาตลอด โดยมีกรณีที่จำเป็นต้องติดตั้งกลไกการกระจายความร้อน อย่างเช่น แผงระบายความร้อน (heatsink) และพัดลมระบายความร้อนในอุปกรณ์เพื่อรับมือกับปัญหาการก่อความร้อน และมีกรณีที่ความเสื่อมของแผง PC โดยมีสาเหตุจากความร้อนจากรีเลย์นำไปสู่อายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ลดลง
          อุปกรณ์ G9KA ลดการเพิ่มอุณหภูมิของรีเลย์ได้ราว 30%(*3) เมื่อเทียบกับรีเลย์กำลังสูงแบบดั้งเดิม ด้วยการลดความต้านทานหน้าสัมผัสให้ต่ำพิเศษระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม(*1) ที่ 0.2milliohm(*2) ผลิตภัณฑ์นี้ยังช่วยลดขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ ด้วยการทำให้แผงระบายความร้อนและพัดลมระบายความร้อนมีความเรียบง่ายมากขึ้นซึ่งติดตั้งขึ้นเพื่อรับมือกับการก่อความร้อน นอกจากนี้ การจำกัดความร้อนที่ก่อโดยรีเลย์ยังช่วยลดการเพิ่มของอุณหภูมิในแผง PC และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ได้
          OMRON จะดำเนินบทบาทในการช่วยสร้างสังคมปราศจากคาร์บอนต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการของลูกค้า โดยสร้างอุปกรณ์และโมดูลที่ก้าวหน้าจากเทคโนโลยีที่บริษัทได้พัฒนาขึ้นตลอดระยะเวลาหลายปีและได้ให้บริการในทั่วโลก
          รูปที่ 2: รูปแบบการใช้งานหลัก
          https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI2fl_9uk4sWk8.jpg
          คุณสมบัติหลักของ G9KA
          (1) ความต้านทานหน้าสัมผัสต่ำพิเศษระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม(*1) ที่ 0.2 milliohm ช่วยจำกัดการก่อให้เกิดความร้อน
          - การลดความต้านทานหน้าสัมผัสของรีเลย์ให้เหลือ 0.2milliohm(*2) สามารถจำกัดการเพิ่มอุณหภูมิของรีเลย์ได้ราว 30%(*3) เมื่อเทียบกับรีเลย์กำลังสูงแบบดั้งเดิม
          - การปรับกลไกระบายความร้อนให้มีความเรียบง่าย อย่างเช่น แผงระบายความร้อนที่ติดตั้งในอุปกรณ์เพื่อรับมือกับการก่อความร้อน ช่วยลดจำนวนชิ้นส่วนและทำให้การออกแบบมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยช่วยลดขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ได้
          - การเพิ่มอุณหภูมิและการเสื่อมของแผง PC สามารถลดลงได้ด้วยการจำกัดความร้อนที่เกิดขึ้นจากรีเลย์ จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์
          รูปที่ 3: การเปรียบเทียบผลการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเมื่อมีการจ่ายไฟในรีเลย์ 200A (ภาพจำลอง)
          https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI3fl_v708vS90.jpg
          (2) รองรับการใช้งานกำลังไฟสูง
          ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจ่ายไฟ (energize) และตัดไฟ (de-energize) ปริมาณกระแสไฟฟ้า 200A (800 VAC) จึงสามารถใช้ได้ในอุปกรณ์และการใช้งานที่ต้องมีการตัดกระแสไฟฟ้าปริมาณขนาดใหญ่ และยังสามารถใช้แทนอุปกรณ์คอนแทคเตอร์ซึ่งใช้เพื่อการควบคุมไฟฟ้ากำลังไฟสูงเป็นหลัก เมื่อเทียบกับคอนแทคเตอร์ที่มีความสามารถในการรองรับกระแสไฟใกล้เคียงกัน อุปกรณ์นี้มีความสูงน้อยกว่าโดยมีความสูงราว 1 ใน 3(*4) จึงช่วยลดขนาดอุปกรณ์และประหยัดพื้นที่ได้
          รูปที่ 4: เปรียบเทียบความสูงเมื่อประกอบอุปกรณ์เข้ากับแผงวงจร PC (เพื่อการแสดงให้เห็นภาพเท่านั้น)
          https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M102197/202106246753/_prw_PI4fl_o6LePP2e.jpg
          
          Powered by SMF 1.1.18 | SMF © 2006-2008, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF