dahua DHI-LM19-L200 19’’ Monitor Review : Power-on (3/4)

Article by tpp On June 8, 2022 97,511 views
dahua DHI-LM19-L200 19’’ Monitor Review
 < 1 2 3 4 > 

.

Power-on

tpp_0917

ลองใช้งานกับกล้องวงจรปิดในบ้านก็สะดวกสบายครับ

.

Menu

tpp_0918

สำหรับเมนูในการปรับแต่งก็สะดวกสบายมากครับ เข้าใจได้ไม่ยาก

tpp_0919

tpp_0920

tpp_0921

tpp_0922

tpp_0924

เมนูในหน้าต่างๆใช้งานได้ดี

.

.

 < 1 2 3 4 >