dahua DHI-LM19-L200 19’’ Monitor Review

/ บทความโดย: tpp , 08/06/2022 07:15, 97,527 views / view in EnglishEN
«»
Share

.

Power-on

tpp 0917 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

ลองใช้งานกับกล้องวงจรปิดในบ้านก็สะดวกสบายครับ

.

Menu

tpp 0918 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

สำหรับเมนูในการปรับแต่งก็สะดวกสบายมากครับ เข้าใจได้ไม่ยาก

tpp 0919 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

tpp 0920 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

tpp 0921 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

tpp 0922 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

tpp 0924 dahua DHI LM19 L200 19’’ Monitor Review

เมนูในหน้าต่างๆใช้งานได้ดี

.

.

Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza
«»