อินเทลร่วมกับบริษัทชั้นนำ ชูวิสัยทัศน์ระบบคลาวด์ยุคใหม่ด้วยศูนย์ข้อมูลแบบเปิด

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 29/10/2010 09:05, 82 views / view in EnglishEN
Share

491801 อินเทลร่วมกับบริษัทชั้นนำ ชูวิสัยทัศน์ระบบคลาวด์ยุคใหม่ด้วยศูนย์ข้อมูลแบบเปิด

ประเด็นข่าว

· อินเทลระบุว่าวิสัยทัศน์ Cloud 2015 ของตนมีองค์ประกอบหลักสามประการก็คือ ระบบคลาวด์แบบ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” ที่ทำงานร่วมกันได้ ย้ายซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่นและทรัพยากรต่างๆได้โดย “อัตโนมัติ” รวมทั้งระบบคลาวด์ที่แยกแยะเครื่องลูกข่ายได้ โดยเน้นไปที่การทำงานของพีซีและอุปกรณ์ต่างๆเป็นหลัก เนื่องจากรู้ว่าการประมวลผลควรเกิดขึ้นในระบบคลาวด์ หรือในโน้ตบุก สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ

· เปิดตัวกลุ่ม Open Data Center Alliance ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า 70 บริษัท ที่ร่วมงานกับอินเทลเพื่อสร้างแนวทางสำหรับระบบคลาวด์และศูนย์ข้อมูลรุ่น ใหม่ที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยเป็นโซลูชันที่ทำงานร่วมกันได้และปรับเปลี่ยนสภาพได้อย่างคล่องตัว เพื่อรองรับระบบคลาด์และศูนย์ข้อมูลยุคใหม่

· เปิดตัวแผนงาน Intel® Cloud Builders ที่เป็นการรวมตัวกันของบริษัทฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ชั้นนำของโลก 20 บริษัทที่มาร่วมมือกันทำงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้ติดตั้ง ใช้ และแลกเปลี่ยนระบบคลาวด์ร่วมกันได้ง่ายขึ้น

· ยืนยันตัวเลขอัตราการใช้อินเทล™ ซีออน™ โปรเซสเซอร์ของเซิร์ฟเวอร์ 9 ใน 10 เครื่อง อันเป็นผลพวงจากคุณสมบัติต่างๆ อาทิ ระบบใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ, Intel® Virtualization Technology และ Intel® Trusted Execution Technology ที่เหมาะกับการประมวลผลคลาวด์อย่างยิ่ง

กรุงเทพฯ  28 ตุลาคม 2553 – วันนี้ อินเทล คอร์ปอเรชั่น เปิดตัวโครงการใหม่หลายโครงการภายใต้วิสัยทัศน์ “Cloud 2015” ซึ่งตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะทำให้ระบบประมวลผลคลาวด์ในอินเทอร์เน็ตสามารถทำงาน ร่วมกันได้ดีขึ้น ปลอดภัยมากขึ้น และใช้ง่ายยิ่งขึ้น

วิสัยทัศน์ Cloud 2015 ของอินเทลมีองค์ประกอบหลักสามประการคือ หนึ่ง การทำงานในลักษณะ “เป็นหนึ่งเดียวกัน” (federated) หรือ ระบบคลาวด์ที่มีเอกภาพมากขึ้นที่ช่วยให้องค์กรต่างๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบคลาวด์ภายในและภายนอกได้ดีขึ้น สอง ระบบเครือข่าย “อัตโนมัติ” (automated) ที่ทำการย้ายแอพลิเคชั่นและทรัพยากรไปยังจุดที่มีการใช้พลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพในศูนย์ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และสาม ระบบคลาวด์ที่แยกแยะเครื่องลูกข่ายได้ (client-aware clouds) ที่เน้นการทำงานของพีซีและอุปกรณ์ต่างๆเป็นหลัก โดยแนวทางนี้จะช่วยให้ระบบทราบว่าแอพลิเคชั่น คำสั่ง และการประมวลผลต่างๆ ควรเกิดขึ้นในระบบคลาวด์ โน้ตบุก สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์ต่างๆ กันแน่ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้และอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณสมบัติเฉพาะตัวเพื่อรองรับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุดได้

อินเทลจะสนับสนุนเป้าหมายต่างๆเหล่านี้โดยการพัฒนาซอฟต์แวร์และใส่ คุณสมบัติใหม่ๆ ลงไปในอินเทล™ ซีออน™ โปรเซสเซอร์ (Intel® Xeon® processors) อาทิเช่น คุณสมบัติอย่าง อินเทล เวอร์ช่วงไลเซชั่น เทคโนโลยี (Intel® Virtualization Technology หรือ Intel® VT) และ อินเทล ทรัสเต็ด เอ็กเซ็กคิวชั่น เทคโนโลยี (Intel® Trusted Execution Technology หรือ Intel® TXT) ซึ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการประมวลผลระบบคลาวด์ในปัจจุบันนี้

พันธมิตร Open Data Center

ก้าวแรกของการมุ่งหน้าสู่วิสัยทัศน์ Cloud 2015 คือ การร่วมมือกันระหว่างอินเทลและบริษัทชั้นนำมากกว่า 70 บริษัท ในการก่อตั้งกลุ่ม Open Data Center Alliance บริษัทเหล่านี้มีมูลค่าการลงทุนด้านไอทีต่อปีรวมกันกว่า 5 หมื่น ล้านเหรียญสหรัฐ และยังมีงานวิจัยหรือโครงการเกี่ยวกับระบบคลาวด์เป็นจำนวนมากอีกด้วย คณะกรรมการหลักของกลุ่มประกอบด้วย บีเอ็มดับบลิว (BMW*) ไชน่าไลฟ์ (China Life*) ดอยทช์ แบงก์ (Deutsche Bank*) เจ พีมอร์แกน เชส (J.P. Morgan Chase*) ล็อกฮีท มาร์ติน (Lockheed Martin*) แมริออทท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Marriott International, Inc. *) ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย (National Australia Bank*) เชลล์ (Shell*) เทอร์มาร์ก (Terremark*) และยูบีเอส (UBS*) กลุ่ม ความร่วมมือนี้จะจัดทำแนวทางสำหรับความต้องการของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใน อนาคตเพื่อนำไปสู่ระบบคลาวด์และโซลูชั่นศูนย์ข้อมูลที่เปิดกว้างและทำงาน ร่วมกันได้ อินเทลทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาพิเศษในกลุ่มความร่วมมือนี้ โดยการเป็นสมาชิกของอินเทลในเบื้องต้นนี้จะเน้นไปที่การเป็นที่ปรึกษาด้าน เทคโนโลยีให้กับบริษัทในกลุ่มสมาชิกเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภคได้ อินเทลจะไม่เน้นถือบทบาทเป็นบริษัทผู้จัดสรรเทคโนโลยี

อินเทลตอบรับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของกลุ่ม Open Data Center Alliance โดย มีแผนที่จะพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่างๆ ออกมาให้สอดคล้องกับเป้าหมายดังกล่าว อินเทลจะทำงานร่วมกับพันธมิตรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนำเอามาตรฐานแบบเปิดมาใช้ จัดเตรียมช่องทางเพื่อช่วยให้สามารถก้าวไปสู่อินเทอร์เน็ตยุคต่อไปได้เร็ว ขึ้น เพื่อนำเสนอระบบคลาวด์แบบเปิดที่ทำงานร่วมกันได้ เพื่อรองรับการทำงานของธุรกิจ ภาพยนตร์ การเล่นเกม เพลง เครือข่ายทางสังคม และเว็บเซอร์วิสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย

491802 อินเทลร่วมกับบริษัทชั้นนำ ชูวิสัยทัศน์ระบบคลาวด์ยุคใหม่ด้วยศูนย์ข้อมูลแบบเปิด

เคิร์ก สกาวเกิร์น รองประธานและผู้จัดการทั่วไปจาก กลุ่มดาต้าเซ็นเตอร์ของอินเทล กล่าวว่า “อุตสาหกรรมมีโอกาสที่จะเร่งการนำเอาศักยภาพของระบบประมวลผลคลาวด์มาใช้ และการแปลงสภาพในครั้งนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจของอุตสาหกรรมดีขึ้นด้วย กลุ่ม Open Data Center Alliance ช่วยให้ในตอนนี้เรามีกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกที่มุ่งมั่นที่จะร่วมดำเนินงาน กับ อินเทลและอุตสาหกรรมไฮเทค เพื่อเร่งจัดสรรโซลูชั่นออกมาแก้ปัญหาความท้าทายต่างๆ ของระบบคลาวาด์ ในขณะที่อุตสาหกรรมเซิร์ฟเวอร์เองก็มีวิวัฒนาการที่มีสภาพที่ต่างไปจากเดิม อย่างเหลือเชื่อ นับตั้งแต่การเปิดตัวอินเทล™ เพนเทียม® โปร โปรเซสเซอร์ (Intel® Pentium® Pro Processor) ในปี 2538 เป็นต้นมา เป้าหมายของเราคือการสร้างความมั่นใจว่าระบบประมวลผลคลาวด์ยัง คงช่วยให้บริษัทต่างๆ ประหยัดค่าใช้จ่ายโดยอิงกับหลักเกณฑ์พื้นฐานดั้งเดิม นั่นคือ นวัตกรรมโดยใช้มาตรฐานแบบเปิดที่ทำงานร่วมกันได้”

Intel Cloud Builders

เป้าหมายของแผนงาน Intel® Cloud Builders ก็คือการวางแนวทางเทคโนโลยีให้กับวิสัยทัศน์ Cloud 2015 อินเทลประกาศว่าจะขยายแผนงานนี้โดยการดึงพันธมิตรผู้ค้าระบบและซอฟต์แวร์โซ ลู ชั่นชั้นนำมาทำงานร่วมกันเพื่อจัดทำสูตรสำเร็จและแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา ระบบคลาวด์ จากนั้นบริษัทต่างๆ จะสามารถนำเอาสูตรดังกล่าวไปติดตั้งและปรับแต่งระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้

ในขณะที่กลุ่มความร่วมมือ Open Data Center Alliance จะเป็นผู้กำหนดความต้องการสำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในอนาคต แผนงาน Intel® Cloud Builders จะนำเอาความต้องการเหล่านี้มาปรับให้เป็นโซลูชั่นที่นำไปใช้งานได้จริง ปัจจุบันแผนงานนี้มีโครงสร้างอ้างอิงจำนวน 20 ชุด และกำลังจะมีเพิ่มขึ้นอีกในเร็วๆนี้ โครงสร้างเหล่านี้เป็นผลงานจากชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดสรร เทคโนโลยีของระบบคลาวด์ อาทิ คาโนนิคอล (Canonical*) ซิสโก (Cisco*) ซีทริกซ์ (Citrix*) เดลล์ (Dell*) อีเอ็มซี (EMC*) อีโนมาลี (Enomaly*) ยูคาลิปตัส ซิสเต็มส์ (Eucalyptus Systems*) จีพร็อกซี (GProxy*) เอชพี (HP*) ไอบีเอ็ม (IBM*) อินเทล(Intel) จอยเอนท์ (Joyent*) ไมโครซอฟท์ (Microsoft*) เน็ตแอ็พ (NetApp*) เน็ตสวีท (NetSuite*) โนเวลล์ (Novell*) พาราเรล (Parallels*) เรดแฮท (Red Hat*) ยูนิวา (Univa*) และวีเอ็มแวร์ (VMware*) เป็นต้น

เกี่ยวกับอินเทล

อินเทล (NASDAQ:INTC) เป็น ผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมซิลิกอน สร้างสรรค์เทคโนโลยี สินค้า รวมทั้งการริเริ่มต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานของผู้คนอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทลได้ที่ www.intel.com/thwww.intel.com/pressroom และ blogs.intel.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza