อินเทลร่วมกับยูเนสโก กรุงเทพฯ เร่งพัฒนาทักษะครู

ข่าวโดย: Northbridge , 05/12/2009 15:10, 104 views / view in EnglishEN
Share

intel logo อินเทลร่วมกับยูเนสโก กรุงเทพฯ เร่งพัฒนาทักษะครูกรุงเทพฯ, 30 พฤศจิกายน 2552 - องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ (ยูเนสโก หรือ UNESCO) ร่วมกับอินเทล ได้ลงนามในสัญญาความตกลงร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับครูฝึกสอนในประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิกให้มีทักษะการสอนที่ทันสมัยและเหมาะกับการ เรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 โดยโครงการฯ นี้จะครอบคลุมประเทศต่างๆ ได้แก่ บังคลาเทศ กัมพูชา อินโดนีเซีย มองโกเลีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และประเทศไทย

ภายใต้สัญญาความตกลงร่วมกันนี้ ยูเนสโกและอินเทลจะร่วมมือกันดำเนินโครงการ ‘ครูยุคใหม่’ ที่จะมุ่งเน้นอบรมครูฝึกหัดให้สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการนำข้อมูลความรู้จากโครงการ Intel® Teach ซึ่งปัจจุบันใช้อบรมครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


นอกจากนี้ โครงการ Intel® Teach ยังฝึกให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้ให้การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการเสริมทักษะให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีผนวกเข้ากับการสอนในวิชาต่างๆ ตลอดจนเรียนรู้วิธีการที่จะกระตุ้นให้นักเรียนมีวิธีการคิดแก้ปัญหาอย่างมีระบบ ขั้นตอน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี โครงการนี้ได้อบรมครูไปแล้วทั้งหมดกว่า 6 ล้านคนใน 40 ประเทศ โดยเป็นประเทศในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจำนวน 15 ประเทศ

นายกวาง โจ คิม ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวว่า “ความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอินเทล และความมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปการศึกษาของอินเทลในโครงการเพื่อการศึกษาหลายโครงการ ซึ่งรวมถึง Intel® Teach ทำให้อินเทลเป็นบริษัทที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับยูเนสโก ในการดำเนินงานโครงการ ครูยุคใหม่ ร่วมกันยูเนสโก”

นายคิมกล่าวเพิ่มเติมว่า “เรามีความเชื่อที่ตรงกันว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจองค์ความรู้ของประเทศต่างๆ ในเอเชียแปซิฟิก  ดังนั้น การอบรมให้ครูเข้าใจว่า การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาผนวกเข้ากับแผนการสอนนั้นจะทำอย่างไรได้บ้างและควรทำเมื่อไรนั้น จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านดิจิตอลและระบบการคิดของนักเรียนได้มาก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการกำหนดทิศทางของโลกในอนาคต”

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้มีการจัดเวิร์คช้อปให้กับครูในสถาบันการศึกษาต่างๆ ไปแล้วมากกว่า 23 แห่งในประเทศบังคลาเทศ มองโกเลีย และฟิลิปปินส์

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การทำสัญญาความตกลงร่วมกันในครั้งนี้ แสดงถึงก้าวสำคัญในการยกระดับและปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  โครงสร้างของโครงการ Intel Teach ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ครูสามารถแนะนำ รวมทั้งขยายผลและสนับสนุนระบบการเรียนสมัยใหม่ที่ใช้วิธี project-based ซึ่งจะทำให้ครูมีทักษะพื้นฐานในการผนวกเทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรการสอนในห้องเรียน และเป็นการสนับสนุนการศึกษาแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางอีกด้วย”


ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza