ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างศักยภาพด้วยการดำเนินงานอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 30/05/2011 14:16, 91 views / view in EnglishEN
Share

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างศักยภาพด้วยการดำเนินงานอย่างชาญฉลาด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

739801 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างศักยภาพด้วยการดำเนินงานอย่างชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

จากซ้ายไปขวา
1.คุณอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์ คอนเวอร์เจนซ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2.คุณศุภลักษณ์ สัปตตั้งตระกูล ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3.คุณปีเตอร์ ทวีผลเจริญ ผู้บริหาร แด๊ดดี้ โด
4.คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
5.คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้บริหาร ออฟฟิสเมท
6.คุณวรเทพ จักรวาลวิบูลย์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริษัทเลอโนโว ประเทศไทย จำกัด

เลอโนโวจัดงานสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMB) ในหัวข้อ “Modernize Your SMB Marketing Tactics With IT” โดยร่วมมือกับ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (สสว.) และนิตยสาร SME Thailand เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการ SMB โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาปรับใช้ในการดำเนินงานด้านธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการจัดระบบกิจการและการบริหาร พร้อมรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ และปรับตัวเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้ทันท่วงที

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ เลอโนโวและอินเทล ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีล้ำสมัย ได้แนะนำกลยุทธ์ในการนำไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของ การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความแตกต่างในธุรกิจ SMB และพัฒนาศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด มากไปกว่านั้น ด้วยความร่วมมือของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ได้มาร่วมแบ่งปันความรู้ในรูปแบบการทำงานแบบ Mobility และการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าโดยผ่านการทำงานนอกสถานที่ ช่วยให้สามารถประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่าย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมเปิดมุมมองใหม่ๆจากผู้บริหารธุรกิจ SMB ที่ประสบความสำเร็จ อาทิ “แด๊ดดี้ โด” และ “ออฟฟิสเมท” ซึ่งเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงในการนำระบบไอทีเข้ามาปรับใช้ในธุรกิจ พร้อมตอบข้อสงสัย เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการก้าวสู่ความสำเร็จ

คุณจีรวุฒิ วงศ์พิมลพร กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เลอโนโว (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เราจัดสัมมนาครั้งนี้ขึ้น เนื่องด้วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMB) ให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของ ธุรกิจ อีกทั้ง เราเชื่อมั่นว่าธุรกิจ SMB มีความต้องการลงทุนในเทคโนโลยีซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านธุรกิจ ที่มีประสิทธิภาพและใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากที่สุด”

ปัจจัยสำคัญต่างๆที่ธุรกิจ SMB นำมาพิจารณาในการเลือกใช้ไอทีในการดำเนินธุรกิจ ประกอบด้วย ความทนทานของผลิตภัณฑ์, การรับประกันสินค้า, ความสิ้นเปลืองทางด้านพลังงาน, ความสะดวกสบายในการส่งซ่อมบำรุงและความพิเศษเฉพาะของซอฟต์แวร์ภายใน ผลิตภัณฑ์ อาทิ เทคโนโลยี TVT (ThinkVantage Technologies) ของเลอโนโว ที่มาพร้อมกับคุณสมบัติหลากหลายในความสะดวกสำหรับการดูแลรักษา ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนโดยรวมให้กับเจ้าของได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เลอโนโวยังมีผลิตภัณฑ์หลากสไตล์ ตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของธุรกิจ SMB ตลอดจน ราคาหลากหลายเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่ม

เลือกลงทุนอย่างถูกต้อง เหมาะสม
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMB) ควรลงทุนเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนที่น้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องแน่ใจได้ว่าเป็นไปตามความต้องการของธุรกิจ ทั้งนี้ธุรกิจ SMB และการเริ่มต้นส่วนมากอาจไม่มีทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ ดังนั้น การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีจากผู้จำหน่ายที่สามารถจัดหาเทคนิคที่ดีและ ให้การช่วยเหลือลูกค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องด้วยการบริการหลังการขายที่ดีจะมีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจ SMB มั่นใจได้มากขึ้นว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยจัดการประเด็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับพวกเขา เพื่อเขาจะสามารถให้ความสนใจกับธุรกิจที่กำลังเติบโตได้อย่างเต็มที่

นอกจากนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องจัดหาสิ่งที่ต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต ดังนั้น พวกเขาต้องตระหนักเกี่ยวกับขนาดของโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการที่เติบโตมากขึ้น และเป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ การวางแผนจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัยสามารถส่งเสริมธุรกิจ SMB ให้มีความพร้อมทันต่อการแข่งขันในธุรกิจ เช่น การเลือกซื้อโน้ตบุ๊คที่น้ำหนักเบาสำหรับความสะดวกในการพกพา พร้อมความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ หรือการเลือกผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยีการเชื่อมต่อไร้สายทุกประเภท อาทิ Wi-Fi, Bluetooth, 3G และ WiMAX.

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องคำนึงถึง เพราะจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ค่าใช้จ่ายในการซื้อคอมพิวเตอร์นั้น คิดเป็นเพียง 20% ของค่าใช้จ่ายรวมตลอดการใช้งาน ซึ่งสัดส่วนที่เหลืออีก 80% ของค่าใช้จ่าย เป็นส่วนที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดซื้อ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เลอโนโวจึงให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง สุด พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐาน TCO ซึ่งนับเป็น มาตรฐานที่ดีที่สุดเรื่องคำนึงถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ธุรกิจมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคโนโลยีควรสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ โดยการมีเทคโนโลยีที่มีสมรรถภาพสูง ง่ายต่อการใช้งาน จะทำให้แน่ใจได้ในประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีที่สุด ทำให้ธุรกิจ SMB สามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของตนแทนการแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีซึ่งจะส่งผลให้ ดำเนินการทำได้ไม่เต็มที่หรือทำให้เกิดปัญหาได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มผลประกอบการของธุรกิจ เลอโนโวจึงได้ร่วมมือกับไมโครซอฟท์ในการพัฒนา Lenovo Enhanced Experience 2.0 for Windows 7 เอกสิทธิ์เฉพาะเลอโนโว ซึ่งได้ปรับปรุงคุณลักษณะการทำงานของเครื่องให้สามารถเปิด และปิดเครื่องได้เร็วกว่าเครื่องอื่นๆ โดยทั่วไป รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจซึ่งมาพร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พีซีของเลอโนโว เช่น การประชุมผ่านเวปด้วยเครื่องมือด้านเสียง/ภาพที่ชาญฉลาด เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่แข็งแกร่งมากขึ้นและสามารถจัดการได้ดีขึ้น ทั้งนี้ ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาของเลอโนโวยังรวมถึง 2nd Generation Intel® Core™ processors ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ด้านฮาร์ดแวร์ยังมาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษสำหรับธุรกิจ SMB เพื่อความสะดวกในการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศง่ายยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เลอโนโว ThinkPad Edge E220s และ E420s ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี ThinkVantage Technologies (TVTs) ซึ่งมีความสามารถในการกู้ข้อมูลกลับคืนมาและทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น มากไปกว่านั้น เทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัดเวลาอื่นๆ อาทิ เลอโนโว IdeaPad V470 และเลอโนโว B470 มาพร้อมกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัยอย่างครบครัน เพื่อช่วยเก็บรักษาและป้องกันข้อมูลของผู้ใช้ อาทิ OneKeyTM Rescue System เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสำรองข้อมูลและการกู้คืนระบบอย่างรวดเร็ว และ Lenovo Security Suite ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเลอโนโวเท่านั้น นอกจากนั้น ยังมีบริการเสริมสำหรับการประกันแบบ onsite service

สร้างสรรค์ความประทับใจอย่างถูกทาง
ผู้ใช้ในภาคธุรกิจเชื่อมั่นในคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับการใช้งานได้หลาก หลาย ไม่ว่าจะเป็น การนำเสนอในที่ประชุม หรือการประชุมแบบ Web-conferences พร้อมการออกแบบภายนอกที่ทันสมัยและสวยสะดุดตา เพื่อความเป็นเลิศทั้งด้านดีไซน์ที่ชวนมอง ขณะเดียวกันก็มาพร้อมคุณสมบัติครบครันรองรับความต้องการใช้งานของธุรกิจ เผยให้เห็นถึงความสามารถและความเป็นมืออาชีพ เป็นอย่างดี อาทิ เลอโนโว B470 และ IdeaPad V470 ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติการแสดงผลหน้าจอด้วยความละเอียดสูงแบบ HD และรองรับสัญญาณภาพแบบ HDMI ช่วยให้นำเสนอผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและประทับใจ หรือไม่ว่าจะเป็น ThinkPad Edge E220s และ E420s ที่มาพร้อมเทคโนโลยี video conferencing เหนือระดับจากเลอโนโว ซึ่งประกอบด้วย high-definition web camera, noise-cancelling keyboard software และไมโครโฟน และลำโพงล้ำสมัย ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสมรรถนะแรงสูง ซึ่งทำให้คุณสัมผัสประสบการณ์ที่แตกต่าง

###

เกี่ยวกับเลอโนโว
เลอโนโว (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) เป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลรายใหญ่เป็นอันดับสามของโลก ซึ่งมีแนวคิดในการสร้างธุรกิจจากการผสมผสานระหว่างการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงทุนในตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง กลุ่มบริษัทเลอโนโวนั้น เดิมคือ แผนกคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของไอบีเอ็ม มีศูนย์กลางการทำวิจัยในเมืองยามาโต ประเทศญี่ปุ่น เซี่ยงไฮ้ และเสฉวน ในประเทศจีน รวมทั้งในเมืองราเล่ย์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทมีการพัฒนา การผลิต และการสร้างความน่าเชื่อถือทางการตลาดด้วยคุณภาพและความปลอดภัยที่สุดยอด ความง่ายของการใช้งานด้วยเทคโนโลยีที่ออกแบบมาพิเศษ รวมไปถึงการบริการที่พร้อมทั่วโลก สามารถค้นข้อมูลได้ที่ www.lenovo.com.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza