แอลจี จัดโครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ในกัมพูชาและบังกลาเทศ‏

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 28/07/2011 20:54, 57 views / view in EnglishEN
Share

image002 แอลจี จัดโครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่ ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ในกัมพูชาและบังกลาเทศ‏

มร.ฮวาง ซัง อิน (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้ากลุ่มบริหารสหภาพแรงงาน

และมร.คิม ฮยอนชิค (ที่ 3 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคม แอลจี อีเลคทรอนิคส์

ร่วมถ่ายภาพกับชาวชุมชนในบังกลาเทศที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่

แอลจี จัดโครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่

ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ยากไร้ ในกัมพูชาและบังกลาเทศ

กรุงเทพฯ, 26 กรกฎาคม 2554 - แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ร่วมกับโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ จัดโครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูตนเอง (LG Hope Family-Enhancing Resilience) ให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ขาดแคลนอาหาร และประสบภาวะทุพโภชนาการในภูมิภาคเอเชีย

แอล จี โฮป แฟมิลี่ เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีระยะดำเนินงานทั้งสิ้น 3 ปี โดยแอลจีได้ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ เป็นจำนวน 22.8 ล้านบาท เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือประชาชนมากกว่า 35,000 คน ในบังกลาเทศและกัมพูชา ในการฟื้นฟูตนเองจากภัยธรรมชาติและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอาหาร

มร.เจมส์ ปาร์ค ประธานแอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “จาก ข้อมูลของสหประชาชาติ บังกลาเทศและกัมพูชาจัดอยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ซึ่งประสบภาวะขาดแคลนอาหารอย่างหนัก และได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทุกปี แอลจีจึงได้ริเริ่มจัดโครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่ ขึ้นใน 2 ประเทศดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ให้พ้นจากความหิวโหย และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น”

โครงการแอลจี โฮป แฟมิลี่ ให้ความช่วยเหลือประชาชนในบังกลาเทศมากกว่า 10,000 คนจาก 2,000 ครัว เรือน ทั้งด้านเงินทุนเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูสภาพจิตใจ และจัดหาเสบียงอาหาร ทางโครงการฯ ยังได้บริจาคข้าวสารจำนวน 750 ตัน ให้แก่ประชาชนในประเทศกัมพูชา มากกว่า 25,000 คน ใน 5,000 ครัวเรือน เพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนอาหาร และช่วยให้เกิดกำลังใจในการฟื้นฟูชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza