ไมโครซอฟท์ย้ำภาพการเป็นผู้นำคลาวด์คอมพิวติ้งในงาน IDC’s Asia Pacific Cloud for Business Conference 2011

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 08/04/2011 11:02, 52 views / view in EnglishEN
Share

ไมโครซอฟท์ย้ำภาพการเป็นผู้นำคลาวด์คอมพิวติ้งในงาน

IDC’s Asia Pacific Cloud for Business Conference 2011

นำเสนอแพล็ตฟอร์มที่จะช่วยปฏิวัติการดำเนินงานทางธุรกิจ พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพและบริการไปสู่อีกระดับ

699901 ไมโครซอฟท์ย้ำภาพการเป็นผู้นำคลาวด์คอมพิวติ้งในงาน IDC’s Asia Pacific Cloud for Business Conference 2011

กรุงเทพฯ – 7 เมษายน 2554 – เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งได้สร้างมิติใหม่ให้กับองค์กรและบริษัทมากมาย ในฐานะเครื่องมือที่ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และบริการ ต่างๆ โดยในปัจจุบัน แอพพลิเคชั่นทางธุรกิจได้ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ (real-time) ในการตอบสนองต่อพนักงานภายในองค์กรและลูกค้า ทั้งยังช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถตอบโจทย์แก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพใน เวลาที่ต้องการ โดยไอดีซี (IDC) ได้คาดการณ์เอาไว้ว่าปี 2554 การใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งจะเพิ่มขึ้น สำหรับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่นอกเหนือไปจาก Software-as-a-Service (SaaS) และ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ พัฒนายิ่งขึ้นไปอีก ล่าสุด ในงาน IDC’s Asia-Pacific Cloud for Business conference 2011 ไอดีซี ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึงแนวทางที่องค์กรต่างๆ จะสามารถใช้เทคโนโลยีและบริการคลาวด์คอมพิวติ้งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้พวกเขาสามารถตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่ต้องการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น

ตัวอย่างสำคัญที่เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งของไมโครซอฟท์ได้เข้ามาช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้คนได้ดียิ่งขึ้น คือ บริการ Microsoft Disaster Response Information Azure ซึ่งช่วยส่งเสริมการทำงานของหน่วยงาน Second Harvest ของญี่ปุ่นให้สามารถตอบสนองและสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการและบริหารการบริจาค อาหารและพื้นที่ในการแจกจ่ายอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การนำคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ในการช่วยเหลือเหตุ ภัยพิบัติต่างๆ ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือเหตุอุทกภัยทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้เช่นเดียวกัน

“คลาวด์ คอมพิวติ้ง ได้นำมาซึ่งมิติใหม่ของการใช้งานซอฟต์แวร์และบริการต่างๆ ทั้งยังช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาการทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของแอพพลิเค ชั่นทางธุรกิจที่สำคัญ เนื่องด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์สามารถผนวกรวมเข้ากับระบบเกือบทุกระบบ ดังนั้น ทุกๆ การใช้งานขององค์กรระดับเอ็นเตอร์ไพรซ์จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้งานโซ เชียลมีเดีย การสื่อสารผ่านเว็บ (web-based) หรือแม้แต่บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในฐานะที่เป็นการทำงานตรงกับลูกค้าเท่า นั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เพื่อให้ได้สิ่ง ที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่กำหนด จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรต่างๆที่จะใช้ประโยชน์จากบริการและเทคโนโลยี ต่างๆเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาสามารถนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์แก่ลูกค้าได้ โดยไอดีซีเชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีและบริการต่างๆ ของคลาวด์ คอมพิวติ้งจะใช้งานกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้” นายอรรถพร สาธิตคณิตกุล ผู้จัดการฝ่ายงานวิจัย ไอดีซี ประเทศไทย กล่าว

คลาวด์ คอมพิวติ้งนำเสนอกรอบการทำงานด้านไอทีซึ่งผู้จัดการทางธุรกิจสามารถจัดการ จัดหา และใช้ประโยชน์จากบริการ กระบวนการและระบบต่างๆได้ เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าธุรกิจของเขาสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและ มีความคล่องตัว ด้วยกรอบการทำงานเหล่านี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคลาวด์ คอมพิวติ้งจะเปลี่ยนไปจากเทคโนโลยีไปสู่บริการที่มีความจำเป็น

ดร.ประสบโชค ประมงกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจในปัจจุบันสามารถเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคลาวด์ คอมพิวติ้งได้ โดยไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัย หรือ การควบคุมต่างๆ ไมโครซอฟท์ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ให้บริการมากว่า 20 ปี ทั้งยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งกว่า 15 ปี ได้มุ่งมั่นนำเสนอเทคโนโลยีและบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่หลากหลายเพื่อตอบ สนองแก่ทุกองค์กรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ”

เทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวติ้งไม่เพียงแต่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถนำเสนอบริการที่มี ประสิทธิภาพและรวดเร็วให้แก่ลูกค้าได้เท่านั้น แต่ยังช่วยให้สามารถแข่งขันในระดับประเทศและในระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเมื่อองค์กรทางธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้ง พวกเขาจะสามารถขยายการใช้งานแบบเสมือน การวางระบบอัตโนมัติ และการทำให้เป็นมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกล่าวยังทำให้องค์กรต่างๆตระหนักถึงความสำคัญ ของคลาวด์ คอมพิวติ้งมากขึ้นถึงแนวทางที่เปลี่ยนแปลงไปในการนำเสนอบริการไอทีแก่ผู้ บริโภค รวมทั้งการที่ผู้บริโภคนำเทคโนโลยีไปใช้งาน

นางวัลลภา เปี่ยมนพเก้า Country Director, CA Technologies (Thailand) กล่าวว่า “หัวใจสำคัญขององค์กรในการแข่งขันอย่างประสบผลสำเร็จ คือความสามารถทางด้านการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ และในขณะเดียวกันก็สามารถจัดการองค์ประกอบที่สนับสนุนทางด้านไอทีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังนั้นบริการต่างๆ เหล่านี้จะได้รับการพัฒนาและนำเสนอสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ การจัดการองค์ประกอบที่สนับสนุนทางด้านไอทีจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากมูลค่าเชิงเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการใช้งานคลาวด์ คอมพิวติ้งและกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ซึ่งทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก”

####

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมาย การค้าของเจ้าของนั้นๆ หมายเหตุ: หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ สามารถดูได้ที่ http://www.microsoft.com/presspass/ ในส่วนของหน้าข้อมูลบริษัท

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza