ไมโครซอฟท์เชิญชวนเลือดไอทีรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft® Imagine Cup 2011

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 04/09/2010 14:27, 59 views / view in EnglishEN
Share

ไมโครซอฟท์เชิญชวนเลือดไอทีรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft® Imagine Cup 2011
หลังไทยทุบสถิติเป็นประเทศแรกในโลกที่ครองแชมป์ถึง 2 สมัย
พร้อมแนะนำ Microsoft Thailand Imagine Cup Alumni กับบทพิสูจน์เส้นทางสายอาชีพ
ที่ประสบความสำเร็จของผู้เข้าแข่งขันในอดีตตลอด 8 ปีที่ผ่านมา
อันเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยต่อไป

 ไมโครซอฟท์เชิญชวนเลือดไอทีรุ่นใหม่เข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft® Imagine Cup 2011

กรุงเทพฯ 31 สิงหาคม 2553 – บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยแสดงความสามารถในการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์และนวัต กรรมระดับโลกอีกครั้งในโครงการ Microsoft Imagine Cup 2011 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาในระดับประเทศ ก่อนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในระดับโลกที่เมืองนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ชูความคิดสร้างสรรค์ การคิดนอกกรอบ และศักยภาพของเด็กไทยไม่แพ้ชาติอื่นใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากทีม SKeeK นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำธงชาติไทยไปโบกสะบัดบนเวทีที่เปรียบเสมือนซอฟต์แวร์โอลิมปิคที่ประเทศ โปแลนด์ ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2010 และทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่ครองแชมป์ถึง 2 สมัย โดยครั้งแรกที่ไทยได้แชมป์โลก คือในปี 2550 กับทีม 3KC Returns จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นับเป็นปีที่ 9 แล้วที่การแข่งขัน Microsoft Imagine Cup ของบริษัท ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนทั่วโลก โดยในแต่ละปีจะมีเยาวชนจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในประเภทต่างๆ กว่า 1,000 คน เพื่อผ่านการคัดเลือกในระดับประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับโลก สำหรับในประเทศไทยนั้น บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการแข่งขันในระดับประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เช่นกัน โดยเน้นการแข่งขันในประเภทการออกแบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ซึ่งแนวคิดของการแข่งขัน Imagine Cup 2011 คือ “Imagine a world where technology helps solve the problems facing us today” ซึ่งใช้ต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 3 แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมนุษยชาติที่จำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา ต่างๆ ที่โลกกำลังเผชิญอยู่ทุกวันนี้

นางสาวปฐมา จันทรักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถสูง ไมโครซอฟท์จึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมให้ความสามารถของเยาวชนเหล่านั้นได้รับ การต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ ไมโครซอฟท์จึงได้จัดโครงการ Microsoft Imagine Cup ขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ได้ทดลองใช้เวทีนี้เป็นเวทีในการเปลี่ยนจินตนาการ ความคิดนอกกรอบ และประยุกต์เข้ากับความรู้ที่ได้ศึกษามา พัฒนาเป็นซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ของโลก พร้อมกับการฝึกอบรมและแนะนำจากไมโครซอฟท์ เพื่อมุ่งสู่เวทีการประกวดระดับโลก และในวันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเยาวชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ไทยมีความรู้ ความสามารถไม่แพ้ต่างชาติเลย หลังจากที่ทีม SKeeK ได้ไปคว้าแชมป์โลก Microsoft Imagine Cup 2010 ที่ประเทศโปแลนด์ โดยชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่คว้าแชมป์สูงสุดด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์ถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกคือทีม 3KC Returns ในปี 2550”

การแข่งขันในโครงการ Imagine Cup สำหรับนักศึกษาทั่วโลก แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่

• Software Design (ผู้ชนะระดับประเทศ จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

• Game Design (ส่งผลงานตรงผ่านระบบ online เพื่อรับคัดเลือกไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

• Digital Media Multimedia (ส่งผลงานตรงผ่านระบบ online เพื่อรับคัดเลือกไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

• IT Challenge (ส่งผลงานตรงผ่านระบบ online เพื่อรับคัดเลือกไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

• Embedded Development (ส่งผลงานตรงผ่านระบบ online เพื่อรับคัดเลือกไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา)

ส่วนกติกาการสมัครเข้าแข่งขันในปีนี้ ไมโครซอฟท์เปิดรับสมัครให้นักศึกษายื่นข้อเสนอโครงงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 12 ธันวาคม 2553 จากนั้นบริษัทฯ จะคัดเลือกโครงร่างผลงานยอดเยี่ยม 10 อันดับเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เพื่อให้นักศึกษานำโครงร่างผลงานไปพัฒนาเป็นซอฟต์แวร์เพื่อใช้งานอย่างเต็ม รูปแบบ ทั้งนี้ ไมโครซอฟท์จะจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะและต่อยอดความรู้ให้แก่ทีมนักศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 10 ทีมสุดท้าย ระหว่างวันที่ 11 – 31 มกราคม 2554 ด้วย เพื่อให้นักศึกษานำเสนอผลงานในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ส่วนการประกาศผลรางวัลชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษานั้นจะมีขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554

เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2011 ให้ทั่วถึง บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ โดยผนวกรวมกับกิจกรรมด้านการศึกษาอื่นๆ ของไมโครซอฟท์ ภายใต้ชื่อ One Education Roadshow เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขันและได้ซักถามราย ละเอียดกับเจ้าหน้าที่ของไมโครซอฟท์โดยตรง นอกจากนี้ยังได้สร้าง Thailand Imagine Cup Facebook ที่ www.facebook.com/icthai สำหรับ Microsoft Thailand Imagine Cup Alumni เพื่อร่วมสร้างสังคมออนไลน์ที่มีคุณภาพและเป็นเสมือนแหล่งพบปะพูดคุยระหว่าง ผู้เข้าแข่งขัน Microsoft Imagine Cup ในแต่ละปี รุ่นพี่ที่เคยเข้าร่วมโครงการในปีที่ผ่านๆ มา เจ้าหน้าที่ไมโครซอฟท์ และผู้ที่สนใจ ในการขอคำปรึกษา คำแนะนำ และพูดคุย ไม่เพียงเฉพาะเกี่ยวกับการแข่งขันเท่านั้น แต่รวมถึงการเรียน การทำกิจกรรมต่างๆ ไปจนถึงการทำงานต่อไปในอนาคต และการต่อยอดซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของผู้เข้าแข่งขันทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเปิดให้กับบริษัททั่วไปและหน่วยงานที่สนใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมสนุกๆ และน่าสนใจมากมาย โดย ณ วันนี้ Thailand Imagine Cup Facebook มีสมาชิกทั้งสิ้นกว่า 1,800 คน โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับทีมที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีมชนะเลิศระดับประเทศในประเภท Software Design จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไมโครซอฟท์จะออกค่าใช้จ่ายตลอดการแข่งขันให้ทั้งหมด พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และที่พักตลอดการแข่งขัน รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท นอกจากนี้ ทีมชนะเลิศยังจะได้รับรางวัลระดับประเทศเป็นเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและสองจะได้รับรางวัลเงินสด 50,000 บาท และ 30,000 บาท ตามลำดับ พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และได้ทำการพัฒนาแอพลิเคชั่นเสนอต่อคณะกรรมการแต่ไม่ได้รับรางวัล 2 ลำดับแรกจะได้รับรางวัลชมเชยมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาวปฐมา กล่าวเสริมว่า ระบบนิเวศน์อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ยั่งยืนนั้นต้องมีการส่งเสริมตั้งแต่ต้น น้ำจนถึงปลายน้ำ ซึ่ง ณ วันนี้ ไมโครซอฟท์ได้มีโครงการต่างๆ เข้าไปเติมเต็มอย่างครบวงจร เพื่อมอบเทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมแก่ทรัพยากรในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอุดมศึกษาด้วยโครงการ Microsoft® DreamSpark ระดับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจซอฟต์แวร์กับโครงการ Microsoft® BizSpark และนักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กับโครงการ Microsoft® WebsiteSpark นอกจากนี้ เมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือธุรกิจเติบโตขึ้นแล้ว ไมโครซอฟท์ยังมีโปรแกรมสำหรับคู่ค้าในระดับการสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกัน ซึ่ง ณ วันนี้ การแข่งขัน Imagine Cup คือองค์ประกอบสำคัญของการส่งเสริมในระดับต้นน้ำ เพราะเป็นการสร้างโอกาสและเวทีก้าวแรกที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรม ใหม่ๆ นั่นเอง

นายพิชัย โสดใส หนึ่งในสมาชิกทีม SKeeK ที่เพิ่งไปคว้าตำแหน่งแชมป์โลก Microsoft Imagine Cup 2010 ที่ประเทศโปแลนด์ และเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ถือเป็นความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของพวกเราที่ได้ก้าวไปยืนอยู่บน เวทีที่เปรียบได้กับการแข่งขันซอฟต์แวร์โอลิมปิค และคว้าชัยชนะให้กับประเทศไทยและคนไทยได้สำเร็จ เหมือนกับรุ่นพี่ทีม 3KC Returns ในปี 2550 ผมเชื่อว่าเด็กไทยรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก มั่นใจในตัวเอง และความมุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ เมื่อขึ้นไปรับรางวัลบนเวที ผมจึงได้ประกาศให้ทั่วโลกได้รู้ว่า We don’t wait for the future. We create the future and we change the world ซึ่งแม้ว่าตำแหน่งแชมป์โลกที่ได้รับมาจากความสามารถของพวกเรา แต่พวกเราต้องขอขอบคุณไมโครซอฟท์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มอบโอกาส ให้พวกเราตามความฝัน และในที่สุดก็ทำความฝันให้เป็นจริง”

นอกจากความสำเร็จของทีม SKeeK แล้ว ในการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2010 ประเทศไทยยังมีตัวแทนอีก 2 ทีม คือ ทีม JubJub และ SuperLove Factory ไปร่วมแข่งขันในประเภท Game Design และ Embedded Development ตามลำดับ โดยถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลชนะเลิศ แต่ก็ผ่านเข้ารอบ World Final และที่สำคัญก็คือ ได้พิสูจน์ความสามารถให้ทั่วโลกได้ประจักษ์ถึงความสามารถของเยาวชนไทย เนื่องจากการแข่งขันทั้งสองประเภทนี้เป็นการสมัครและคัดเลือกตรงจาก ไมโครซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น

ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Microsoft Imagine Cup 2011 ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ที่ www.microsoft.com/thailand/imaginecup

# # # # # #

ข้อมูลเกี่ยวกับไมโครซอฟท์

บริษัท ไมโครซอฟท์ (Nasdaq “MSFT”) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2518 เป็นผู้นำระดับโลกด้านบริการซอฟต์แวร์ และโซลูชั่นที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของผู้ใช้และองค์กรธุรกิจ
บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย) จำกัด) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 บริษัทฯ เสนอซอฟต์แวร์ชั้นนำระดับโลกที่ใช้งานง่ายและเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ คนไทย ตลอดจนแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรธุรกิจพัฒนาโซลูชั่นที่ตรงตามความต้องการ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับได้ตั้งแต่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คไปจนถึงเครื่องขนาดใหญ่ระดับ เมนเฟรม เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในประเทศไทย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขัน Imagine Cup สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย)http://www.microsoft.com/thailand/imaginecup และ http://www.imaginecup.com

ไมโครซอฟท์เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ ไมโครซอฟท์ คอร์ป ประเทศสหรัฐอเมริกา และ/หรือ ประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่มีการกล่าวถึงในเอกสารชุดนี้อาจจะเป็นเครื่องหมาย การค้าของเจ้าของนั้นๆ หมายเหตุ: หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมโครซอฟท์ สามารถดูได้ที่ http://www.microsoft.com/presspass/ ในส่วนของหน้าข้อมูลบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณศุภาดา ชัยวงษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน ประเทศไทย
โทรศัพท์: 0-2627-3501 ต่อ 209
โทรสาร: 0-2627-3510

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza