ไมโครซอฟท์ปรับโฉมเว็บไซต์ www.pil.in.th อัพเดทชุมชนการศึกษาออนไลน์รูปแบบใหม่

/ ข่าวโดย: Northbridge , 03/11/2009 22:43, 355 views / view in EnglishEN
Share

partners in learning website ไมโครซอฟท์ปรับโฉมเว็บไซต์ www.pil.in.th  อัพเดทชุมชนการศึกษาออนไลน์รูปแบบใหม่

2 พฤศจิกายน 2552 - ก้าวสู่ปีที่ 6 สำหรับโครงการ Partners in Learning หลังจากประสบความสำเร็จ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือโอกาสดีปรับโฉมเว็บไซต์ www.pil.in.th ชุมชนออนไลน์สุดฮิตสำหรับแวดวงการศึกษา หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ Partners in Learning ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางให้คุณครู นักเรียน และผู้อยู่ในแวดวงการศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน

เว็บไซต์ www.pil.in.th รูปแบบใหม่นี้ ถือเป็นเว็บไซต์การศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยี Silver Light เต็มรูปแบบ เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนและการค้นคว้าหาความรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ครบถ้วนด้วยเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับครู และนักเรียน โดยมีการรวบรวมข้อมูล บทเรียนออนไลน์ ตัวอย่างแผนการสอน สื่อการเรียนการสอน เทคนิคการเรียนการสอนด้านไอซีที ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ รายละเอียดกิจกรรมภายใต้โครงการ Partners in Learning อาทิ โปรแกรมการแข่งขัน Microsoft IT Youth Challenge 2009 ในรูปแบบ Online Activity โปรแกรม MARVIN 3D Animation ใหม่ล่าสุด สำหรับครูในการสร้างสื่อการสอน คลังข้อมูลหลักสูตรการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำสำหรับผู้บริหารโรงเรียนโดย ศ. ไมเคิล ฟูแลน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาระดับโลก รวมไปถึงแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับ Microsoft MultiPoint นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นอกจากนี้ ได้มีการรวบรวมผลงานและบทสัมภาษณ์ของครูและนักเรียนที่มีผลงานที่น่าสนใจในแต่ละปี ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ทางด้านการศึกษาสำหรับคุณครูและนักเรียน อีกทั้งยังง่ายต่อการใช้งานด้วยการเชื่อมโยงเว็บไซต์แบ่งแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้ง 8 กลุ่มสาระ เพื่อช่วยส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนให้กับครูและนักเรียน ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังเว็บไซต์การศึกษาอื่นๆ ได้ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ เว็บไซต์สหวิชา เป็นต้น

ครูและนักเรียนสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์ www.pil.in.th พร้อมกันนี้จะได้อีเมล์ @pil.in.th ซึ่งจะสามารถใช้งานบริการของ Windows Live ได้ครบถ้วนและยังมีพื้นที่เมล์บล๊อกขนาด 10 GB ซึ่งมากกว่าพื้นที่ปกติที่ให้บริการใน Hotmail ทั่วไป


ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza