โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนมูลนิธิสวนแก้ว บริจาคโทรทัศน์เครื่องเก่าสภาพใช้งานได้

ข่าวโดย: admin , 29/03/2009 15:04, 260 views / view in EnglishEN
Share

05 09 PR Donation Suan Kaew Foundation Final โซนี่ไทยร่วมสนับสนุนมูลนิธิสวนแก้ว บริจาคโทรทัศน์เครื่องเก่าสภาพใช้งานได้

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ให้การสนับสนุนมูลนิธิสวนแก้ว ซึ่งจัดตั้งโดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว โดยบริจาคโทรทัศน์เครื่องเก่าสภาพใช้งานได้ที่ลูกค้านำมาแลกซื้อ บราเวีย แอลซีดี ทีวี เครื่องใหม่จากกิจกรรมส่งเสริมการขาย Big Match Big Screen Big Fun 2008” เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ และสรรหารายได้สำหรับใช้ในโครงการต่าง ๆ  ของมูลนิธิ ฯ โดยมี คุณธีรเดช พฤกษวนานนท์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (ขวา) เป็นตัวแทนมอบให้แก่ คุณดวงใจ ธิตยารักษ์ (ซ้าย) เลขานุการมูลนิธิสวนแก้ว

การบริจาคโทรทัศน์เครื่องเก่าจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย Big Match Big Screen Big Fun 2008” นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่ บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และส่งเสริมให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อร่วมสร้างความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืนของสังคมไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza