ASUS VivoMini VC65C1 MiniPC Review : Benchmark 1/2 (4/6)

Article by tpp On June 27, 2018 103,657 views
ASUS VivoMini VC65C1 MiniPC Review
 < 1 2 3 4 5 6 > 

SuperPI Series

superpi-series

...

X264

x264

ความร้อนสูงสุดเมื่อรัน X264 จะอยู่ที่ 63 องศาเซลเซียสครับ เสียงพัดลมเงียบกริ๊ป

.

CPUZ Benchmark

cpu-bench

.

AIDA Cache Benchmark

aida-ram

.

CINEBENCH R11.5

cbr11

.

CINEBENCH R15

cbr15

.

 < 1 2 3 4 5 6 >