asustor AS5202T 2-Bays NAS Review : Menu (4/6)

Article by tpp On July 15, 2020 116,748 views
asustor AS5202T 2-Bays NAS Review
 < 1 2 3 4 5 6 > 

Menu

f

การเข้ามาหน้าล๊อกอินนี้สามารถเข้าได้จาก asustor control center หรือจะพิมพ์ ip ของ NAS ก็ได้ครับ

a1

หน้าจอ user interface สวยงาม

g

การเซตอัพการใช้งานต่างๆก็สามารถปรับแต่งผ่านทาง Access Control

h

สามารถตรวจสอบ performance หรือการทำงานได้สะดวกจาก Activity Monitor

i

ส่ว่นของ External Devices นั้นจะสามารถเข้าไปจัดการอุปกรณ์ต่อเชื่อมต่างๆได้

j

ส่วนของ file Explorer นั้นก็มีหน้าตาและการทำงานคล้ายๆกับ Computer ของเรา

k

เรายังสามารถเข้าไปจัดการกับไฟล์บน NAS ได้จาก address bar ของ My computer ได้ด้วยโดยการพิมพ์ ip และ folder บน NAS ครับ เราสามารถจัดการไฟล์ได้เหมือนกับ HDD ที่เสียบตรงอยู่กับคอมพิวเตอร์เลย

.

Cloud Connection

as1

สำหรับ asustor AS5202T นั้นก็สามารถให้เราเชื่อมต่อมาจากนอกบ้านได้แต่ต้องทำการเซตอัพผ่านทาง EZ-Connect ครับ

as2

กรอกรายละเอียดต่างๆ

a3

ระบบจะทำการตั้งค่าให้เอง

as4

เสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เราสามารถเข้ามาจัดการ NAS asustor AS5202T จากนอกบ้านได้โดยการใช้ address ที่ได้บริเวณ ADM:

img_5164

หน้าตาก็จะเหมือนกับเชื่อมต่อในวงแลนเดียวกันเลย

img_5165

app ก็สะดวก

img_51661

ใช้งานได้เหมือนกับอยู่ภายในวงแลนเดียวกันเลย

.

 < 1 2 3 4 5 6 >