BeeDoctor Review โปรแกรมที่ช่วยจัดการขยะในเครื่อง : Page 3 (3/5)

Article by tpp On August 25, 2014 14,130 views
BeeDoctor Review โปรแกรมที่ช่วยจัดการขยะในเครื่อง
 < 1 2 3 4 5 > 

7

มาถึงตรงเมนู เร่งความเร็ว บ้าง ตรงนี้จากที่พิจารณาดูแล้ว มันจะเข้าไปตรวจสอบโปรแกรมที่ทำการสตาร์ทพร้อมกับ Windows แล้วนำมาวิเคราะห์นั่นเอง

71

หมวด เวลาบู๊ท  นั้นก็จะเป็นการนำเอา Software ที่ทำการสตาร์ทพร้อมกับ Windows ครับ โดย Software เหล่านี้นั้นจะสอดคล้องกับที่เราเห็นจากคำสั่ง msconfig.exe ส่วน system configuration ครับ

711

BeeDoctor ได้ทำการประเมินเวลาที่ใช้ในการบู๊ทของโปรแกรมแต่ละตัว

72

ในหมวด รายการเริ่มต้น นั้นจะเห็นได้ว่า BeeDoctor จะมีคำแนะนำว่าควรจะลบออกจากการ Startup หรือไม่ ซึ่งการลบออกนั้นจะช่วยให้เวลาในการสตาร์ทนั้นเร็วขึ้น

73

ตรงนี้เป็นส่วน เซอร์วิส ที่จะสตาร์ทพร้อมกับ Windows ครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดให้พิจารณาอยู่เหมือนกัน ตรงหมวดนี้นั้นเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเข้าไปยุ่งครับ

74

หมวด งาน นั้นจะเป็นการเข้าถึงของ Software ต่างๆเช่นการยอมให้ Software บางตัวที่มีระบบตรวจสอบเวอร์ชั่นใหม่ๆตลอดเวลา หรือโปรแกรมบางตัวที่มีการอัพเดทฟีดต่างๆครับ ตรงนี้หากยังไม่ชำนาญ ผมแนะนำว่าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้

75

หมวด ระบบ นั้นจะเป็นส่วนที่ BeeDoctor นั้นวิเคราะห์โดยรวมให้ครับ

 < 1 2 3 4 5 >