dahua DHI-LM22-L200 22’’ FHD Monitor Review : Power-on (3/4)

Article by tpp On June 6, 2022 126,593 views
dahua DHI-LM22-L200 22’’ FHD Monitor Review
 < 1 2 3 4 > 

.

Power-on

tpp_0890

ลองใช้งานกับกล้องวงจรปิดในบ้านก็สะดวกสบายครับ

.

Menu

tpp_0905

สำหรับเมนูในการปรับแต่งก็สะดวกสบายมากครับ เข้าใจได้ไม่ยาก

tpp_0906

tpp_0907

tpp_0908

tpp_0909

tpp_0910

เมนูในหน้าต่างๆใช้งานได้ดี

.

.

 < 1 2 3 4 >