ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว HP Elite x2 1012 G1 ตัววางจำหน่ายจริงในประเทศไทย : Page 3 (3/3)

Article by Venom-Crusher On March 16, 2016 27,103 views
ภาพบรรยากาศงานเปิดตัว HP Elite x2 1012 G1 ตัววางจำหน่ายจริงในประเทศไทย
 < 1 2 3

ภาคผนวกรายละเอียดต่างๆของ HP Elite x2 1012 G1

hp-elite-x2_powerpoint_002

hp-elite-x2_powerpoint_003

hp-elite-x2_powerpoint_004

hp-elite-x2_powerpoint_005

hp-elite-x2_powerpoint_006

hp-elite-x2_powerpoint_007

hp-elite-x2_powerpoint_008

hp-elite-x2_powerpoint_009

hp-elite-x2_powerpoint_010

hp-elite-x2_powerpoint_011

hp-elite-x2_powerpoint_012

hp-elite-x2_powerpoint_013

hp-elite-x2_powerpoint_014

hp-elite-x2_powerpoint_015

hp-elite-x2_powerpoint_016

hp-elite-x2_powerpoint_017

hp-elite-x2_powerpoint_018

hp-elite-x2_powerpoint_019

hp-elite-x2_powerpoint_020

hp-elite-x2_powerpoint_022

hp-elite-x2_powerpoint_023

 < 1 2 3