รายงานยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ AMD x86 ประจำไตรมาส 1 ปี 2024 (Q1, 24)

Article by Nongkoo OverclockTeam On May 14, 2024 85 views
รายงานยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ AMD x86 ประจำไตรมาส 1 ปี 2024 (Q1, 24)

รายงานยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์โปรเซสเซอร์ AMD x86 ประจำไตรมาส 1 ปี 2024 (Q1, 24)

2024-05-14_14-47-32

รายงานไตรมาสแรกของ Mercury Research ชี้ให้เห็นว่า AMD ประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในตลาดกลุ่มเซิร์ฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ทั้งนี้มาจากความต้องการใช้งานโปรเซสเซอร์ AMD EPYC เจนเนอเรชั่นที่ 4 และ Ryzen 8000 series ที่เพิ่มขึ้น

2024-05-14_14-41-58

ส่วนแบ่งการตลาดด้านรายได้จากเซิร์ฟเวอร์ของ AMD เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (YoY) และ 1.2% เมื่อเทียบไตรมาสปัจจุบันกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) แตะสูงสุดที่ 33% ยอดขาย CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบแบบ YoY ซึ่งสอดคล้องกับการใช้งานที่มากขึ้นในองค์กรธุรกิจและการขยายตัวของการใช้บริการคลาวด์

ส่วนแบ่งการตลาดด้านรายได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของ AMD เพิ่มขึ้น 3.8% เมื่อเทียบแบบ YoY และ 1% เมื่อเทียบแบบ QoQ หรืออยู่ที่ 16.3% ซึ่งยอดขาย CPU สำหรับโน้ตบุ๊ก Ryzen เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเมื่อเทียบแบบ YoY จากการเปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊กที่ขับเคลื่อนประสิทธิภาพบนขุมพลังโปรเซสเซอร์ Ryzen 8040 ใหม่

AMD ประสบความสำเร็จในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดทั้งในแง่ของรายได้และจำนวนผลิตภัณฑ์ ทั้งเมื่อเทียบแบบ YoY และ QoQ

ส่วนแบ่งการตลาดด้านจำนวนหน่วยของเซิร์ฟเวอร์ เพิ่มขึ้น 5.6% เมื่อเทียบแบบ YoY และ 0.5% เมื่อเทียบแบบ QoQ

ส่วนแบ่งการตลาดด้านจำนวนหน่วยของคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เพิ่มขึ้น 3.6% เมื่อเทียบแบบ YoY และ 0.4% เมื่อเทียบแบบ QoQ

ส่วนแบ่งการตลาดด้านจำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ก เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบแบบ YoY แต่ส่วนแบ่งการตลาดด้านจำนวนกลุ่มผลิตภัณฑ์โน้ตบุ๊ก ลดลง 1% เมื่อเทียบแบบ QoQ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายของ PC ระดับเริ่มต้นที่ลดลง