เกมเมอร์ห้ามพลาดโปรโมชั่นดีๆจากเอเซอร์!! เมื่อซื้อโน้ตบุ๊ก Predator รุ่นที่ร่วมรายการแล้วลงทะเบียนผ่าน inboxFacebook Acer Thailand แถมฟรี Gaming Monitor ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2562

Article by Nongkoo OverclockTeam On December 3, 2018 83 views
เกมเมอร์ห้ามพลาดโปรโมชั่นดีๆจากเอเซอร์!! เมื่อซื้อโน้ตบุ๊ก Predator รุ่นที่ร่วมรายการแล้วลงทะเบียนผ่าน inboxFacebook Acer Thailand แถมฟรี Gaming Monitor ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2562

เหล่าเกมเมอร์ห้ามพลาด!! เมื่อซื้อโน้ตบุ๊ก Predator รุ่นที่ร่วมรายการแล้วลงทะเบียนผ่าน inboxFacebook Acer Thailand แถมฟรี Gaming Monitor ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2562

thumbnail_img_4422

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “Road to Predator League 2019 Cash Back”

- เพียงซื้อสินค้า Acer ตามรุ่นที่ระบุ* และลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง เพื่อรับ Cash back มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท

- สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

Cash back 500 บาท

- ED322Q wmidx (VA) (UM.JE2ST.001)

Cash back 1,000 บาท

- AN515-52-5069 (NH.Q3XST.002)

- AN515-52-71XG (NH.Q3LST.002)

- N50-600 (DG.E0HST.001)

- N50-100 (DG.E0RST.001)

Cash back 2,000 บาท

- SF714-51T-M3JU (NX.GUHST.002)

หมายเหตุ เก็บใบกำกับภาษีและอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัล

- Cash back มูลค่า 500 บาท

- Cash back มูลค่า 1,000 บาท

- Cash back มูลค่า 2,000 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

- สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตราเอเซอร์เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม

- ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561– 15 มกราคม 2562

- สินค้ามีจำนวนจำกัด ซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน

- ชื่อผู้โชคดีที่แสดงบนสำเนาบัตรประชาชนจะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อที่ใช้ลงทะเบียนใน Acer Privilege และแบบฟอร์มการรับสิทธิ์

- กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับ cash back แทน กรุณาใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในการลงทะเบียน Acer Privilege และแบบฟอร์มการรับสิทธิ์

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยที่ถือบัตรประชาชนไทยและบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น

- ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 5 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

- ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์

- ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์

- หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

- ผู้โชคดีจะได้รับเงินสดคืน ภายใน 20 วันทำการ หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว

- เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของ

บริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

- พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

intel-dec-2018-a3-is

กติกาการร่วมสนุกกิจกรรม “Road to Predator League 2019 Free Gaming Monitor”

เพียงซื้อโน้ตบุ๊ก Predator ตามรุ่นที่ระบุ* และลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง เพื่อรับ Gaming Monitor มูลค่าสูงสุด 35,900 บาท

สินค้ารุ่นที่ระบุ ได้แก่

KG251Q Fbmidpx มูลค่า 7,990 บาท

- PH315-51-7645 (NH.Q3FST.004)

- PH315-51-782Q (NH.Q3FST.003)

- PH315-51-78EA (NH.Q3FST.005)

XB281HK bmiprz มูลค่า 21,990 บาท

- PH315-51-720U (NH.Q4HST.002)

- PH317-52-75MG (NH.Q3DST.003)

- PH517-51-73TJ (NH.Q3NST.001)

- PH517-51-79FZ (NH.Q3PST.001)

- PH517-61-R41A (NH.Q3GST.003)

Z35 Pbmiphz มูลค่า 35,900 บาท

- PH517-51-9650 (NH.Q3PST.005)

- PH517-51-99JW (NH.Q3PST.004)

หมายเหตุ เก็บใบกำกับภาษีและอีเมลยืนยันสิทธิ์ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล

ของรางวัล

- KG251Q Fbmidpx มูลค่า 7,990 บาท

- XB281HK bmiprz มูลค่า 21,990 บาท

- Z35 Pbmiphz มูลค่า 35,900 บาท

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับรางวัล

- สงวนสิทธิ์นี้สำหรับลูกค้าบุคคลที่ซื้อสินค้าตรา Predator เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ ภายในราชอาณาจักรไทยผ่านตัวแทนจำหน่ายที่ถูกแต่งตั้งโดยเอเซอร์เท่านั้น และทางลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนสินค้าด้วยบัญชี Facebook ของตนเอง ภายในระยะเวลากิจกรรม - ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561– 15 มกราคม 2562

- ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัล ภายใน 45 วัน หลังจากตรวจสอบเอกสารว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว โดยทางบริษัทฯจะจัดส่งของรางวัลผ่าน Kerry Express กรณีลูกค้าซื้อจากร้าน Advice, JIB, Banana IT และ IT City

- กรุณาตรวจสอบชื่อและที่อยู่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนยืนยันสิทธิ์

- กรณีที่ให้บุคคลที่ 3 รับของรางวัลแทน กรุณาใช้ชื่อบุคคลที่ 3 ในแบบฟอร์มการรับสิทธิ์

- ผู้โชคดีต้องทำการยืนยันสิทธิ์ภายใน 5 วัน มิเช่นนั้นถือว่าสละสิทธิ์

- ผู้โชคดีจะต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมดถูกต้อง โดยเอเซอร์จะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี หากข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบถ้วนและถูกต้องสมบูรณ์

- ผู้โชคดีจะต้องเก็บหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์

- หากไม่สามารถนำหลักฐานการซื้อสินค้า ใบกำกับภาษี และอีเมลยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงหรือมีหลักฐานไม่ครบถ้วน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

- เมื่อผู้รับรางวัลเข้าร่วมสนุกกับกิจกรรม ทางบริษัทฯถือว่าผู้ได้รับรางวัลยินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯได้โดยตลอดและจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

- พนักงานและครอบครัวของบริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือ รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

- คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

เอเซอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกกิจกรรมที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของเอเซอร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้เข้าใจและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด วิธีการ และข้อควรระวังที่เกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าว หากมีเหตุขัดข้องประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ www.facebook.com/AcerThailand หรือ อีเมล ath.contactus@acer.com และศูนย์บริการเอเซอร์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2153-9600 วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 8:30-18:00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

intel-dec-2018-a3-os