Canon 5 Smart Workshop with 5 Smart Guru

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 04/09/2010 14:08, 137 views / view in EnglishEN
Share

พบกับกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสมาร์ท 5 หัวข้อ ที่ได้คะแนน Vote สูงสุดจากคนกรุงเทพฯ กว่า 20,000 คน
รับฟังบรรยายจาก 5 กูรูชื่อดังของ 5 วงการ และร่วมกิจกรรมสนุกๆพร้อมสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย จากแคนนอน

 Canon 5 Smart Workshop with 5 Smart Guru

Workshop Calendar
ตารางกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดสมาร์ท

Workshop # 1 : Smart Feng Shui เสาร์ที่ 4 กันยายน 2553
“เสริมฮวงจุ้ย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”     08.30 – 12.00 น.

Workshop # 2 : Smart Marketer เสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
“จุดความคิด ปลุกชีวิตนักการตลาดในตัวคุณ”   08.30 – 12.00 น.

Workshop # 3 : Smart Money เสาร์ที่ 25 กันยายน 2553
“การบริหารการเงินส่วนบุคคล สำหรับมนุษย์เงินเดือน”  08.30 – 12.00 น.

Workshop # 4 : Smart Tax เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2553
“ภาษีรายได้สำหรับนิติบุคคล”     08.30 – 12.00 น.

Workshop # 5 : Smart Yoga เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
“หลักโยคะเบื้องต้น”     08.30 – 12.00 น.

สนใจเข้าร่วมเวิร์คช็อปสุดสมาร์ท 5 หัวข้อ ฟรี! ติดต่อสำรองที่นั่ง ที่ 082-2216336 และ 082-2216446

Workshop # 1 : Smart Feng Shui
“เสริมฮวงจุ้ย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”

โดย อาจารย์สุรัฐพงษ์ สุวรรณรัตน์     วัน  : เสาร์ที่ 4 กันยายน 2553
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ย    เวลา : 08.30 – 12.00 น.
สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์   สถานที่ : ช้น 9 อาคาร บางกอกซิติ้ทาวเวอร์
สำนักงานใหญ่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

พบกับ อาจารย์สุรัฐพงษ์ สุวรรณรัตน์¬¬ ปรมาจารย์ด้านฮวงจุ้ยชื่อดัง ที่จะมาบรรยายหลักฮวงจุ้ยเบื้องต้น  เพื่อที่ท่านจะได้นำไปปรับเปลี่ยน แก้ไข และเสริมชะตาชีวิตของคุณ ให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการงาน การเงิน โชคลาภ และสุขภาพ
(หมายเหตุ – กรุณานำแปลนและภาพถ่ายของบ้านท่านเพื่อใช้ประกอบการบรรยาย)

Workshop # 2 : Smart Marketer
“จุดความคิด ปลุกชีวิตนักการตลาดในตัวคุณ”

โดย อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย     วัน  : เสาร์ที่ 11 กันยายน 2553
หัวหน้ากองบรรณาธิการ นิตยสาร Thaicoon     เวลา : 08.30 – 12.00 น.
คอลัมนิสต์ นักพูด นักจัดรายการวิทยุชื่อดัง และ สถานที่ : ช้น 9 อาคาร บางกอกซิติ้ทาวเวอร์
กรรมการประจำรายการ “SMEs ตีแตก       สำนักงานใหญ่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

สร้างความรู้ เสริมเข้าใจพื้นฐานการตลาด เพื่อเป็นทางลัดให้กับการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมฟังคำแนะนำและกลยุทธ์ใหม่ๆ จากมาร์เก็ตติ้งกูรูคนดัง อาจารย์ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย เพื่อนำมาประยุกต์ละปรับใช้กับธุรกิจของคุณอย่างเหมาะสม

Workshop # 3 : Smart Money
“การบริหารการเงินส่วนบุคคล สำหรับมนุษย์เงินเดือน”

โดย อาจารย์สุธี พนาวร      วัน  : เสาร์ที่ 25 กันยายน 2553
กรรมการผู้จัดการบริษัท ยูบีซีแอล จำกัด     เวลา : 08.30 – 12.00 น.
อนุกรรมการการตลาดประชาสัมพันธ์ของ สสท.    สถานที่ : ช้น 9 อาคาร บางกอกซิติ้ทาวเวอร์
กรรมการบริหารสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   สำนักงานใหญ่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด

บอกลาปัญหาการชักหน้าไม่ถึงหลัง กับเทคนิควิธีบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เงินเดือนของ คุณ โดยวิทยากรพิเศษระดับองค์กรและสถาบันการศึกษา อาจารย์สุธี พนาวร กรรมการผู้จัดการ นักเศรษฐศาสตร์การเงิน ที่ปรึกษากลยุทธ์ด้าน SMEs
(หมายเหตุ – กรุณานำเครื่องคิดเลขมาด้วย)

Workshop # 4 : Smart Tax
“ภาษีรายได้สำหรับนิติบุคคล”

โดย อาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ     วัน  : เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2553
ผู้จัดการฝ่ายวิชาการภาษีอากร       เวลา : 08.30 – 12.00 น.
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร    สถานที่ : ช้น 9 อาคาร บางกอกซิติ้ทาวเวอร์
ที่ปรึกษาภาษี ในการทำ TAX AUDIT      สำนักงานใหญ่บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด
บรรณาธิการวารสารเอกสารภาษีอากร

เพิ่มความเข้าใจในสาระสำคัญของกฎหมายภาษีรายได้สำหรับนิติบุคคล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงบการเงินขององค์กรทั้งขนาดกลางและเล็กได้อย่างถูก ต้อง
ด้วยเทคนิคที่เข้าใจง่ายถ่ายทอดโดยอาจารย์กิตติยา อาภากุลอนุ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายภาษีอากร แล้วการจัดการเรื่องภาษีอากรก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป

Workshop # 5 : Smart Yoga
“หลักโยคะเบื้องต้น”

โดย อาจารย์สิทธิพงศ์ รัตนพงศ์      วัน  : เสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2553
อาจารย์สอนโยคะสัญชาติไทย       เวลา : 08.30 – 12.00 น.
เจ้าของรางวัลชนะเลิศ Bishnu Charan Gosh Cup 2008   สถานที่ : TBC
World Yoga Champion 2008 และ ชนะเลิศ 4 ปีซ้อน รางวัล Thailand Regional Yoga Asana Championship
จัดเวิร์กช็อปเผยแพร่เทคนิคการเล่นโยคะให้กับผู้ที่สนใจมาแล้วกว่า 30 แห่งทั่วโลก

เรียนรู้วิธีการทำสมาธิ การกำหนดลมหายใจ และโยคะอาสนะขึ้นพื้นฐานสำหรับผู้ทีเริ่มต้นฝึกโยคะอย่างถูกวิธี เพื่อช่วยเสริมสร้างร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง โดยอาจารย์สิทธิพงศ์ รัตนพงศ์ วิทยากรและผู้สอนโยคะที่มีชือเสียงระดับโลก

ประวัติอาจารย์

“ฮวงจุ้ย คือโหราศาสตร์จีนที่ได้รับการยอมรับและให้ความสนใจสุงสุดทั่วโลก โดยอาศัยหลักความสมดุลย์แห่งธรรมชาติ ที่เกี่ยวพันธ์กับความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมชีวิตมนุษย์เรา โดยเฉพาะชาวจีน ศาสตร์ฮวงจุ้ยถือเป็นเรื่องจำเป็นกับชีวิตก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำการค้าหรือกิจการ สร้างบ้าน หรือดูฤกษ์งามยามดี ลูกหลานชาวจีนจะต้องอ้างอิงตามศาสตร์ฮวงจุ้ยทั้งสิ้น”
- อ. สุรัฐพงษ์ สุวรรณรัตน์ -

 Canon 5 Smart Workshop with 5 Smart Guru

ประวัติการทำงาน:

อาจารย์ สุรัฐพงษ์ นักธุรกิจผู้คร่ำหวอดในวงการพลาสติกไทยที่สนใจวิชาโหราศาสตร์หลากหลายแขนง ตั้งแต่วัยเด็ก โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคุณลุงผุ้ซึ่งเป็นนักโหราศาสตร์จีน

อาจารย์เริ่มทำการศึกษาอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 ผ่านการเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หลายท่าน อาทิ อาจารย์เศษดุสิต  อาจารย์สุมิตร สัทธาธิโก และได้ศึกษาค้นคว้าจากตำรา ของอาจารย์สิงห์โต สุริยาอารักษ์ อาจารย์พันตรีหลวงวุฒิรณพัสดุ์ อาจารย์มหาบรรเทา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ชื่อดังอีกมากมาย

ปัจจุบัน ท่านได้ผันตัวเองมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเต็มตัว พร้อมทั้งได้รับเกียรติและยกย่อง ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยจากสมาคม โหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และได้รับเชิญไปบรรยายให้กับองค์กรใหญ่ๆ มากมาย อาทิ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (ช่อง 9) และบริษัทเอกชน อาทิ นันยาง โตโยต้า และฮิตาชิ เป็นต้น

ฟรี! เวิร์คช็อปสุดสมาร์ท เอาใจคนทำงานด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยสำหรับนักธุรกิจสายเลือดใหม่เช่นคุณที่
งานสัมมนา Smart Feng Shui “เสริมฮวงจุ้ย เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น”
วันสัมมนา:วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2553
เวลา: 08.30 – 12.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza