เดลล์เปิดศูนย์ Dell Solution Innovation Centers

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 12/11/2010 02:17, 127 views / view in EnglishEN
Share

เดลล์เปิดศูนย์  Dell Solution Innovation Centers พร้อมรองรับการเติบโตการใช้งานไอทีในภาคองค์กร

514001 เดลล์เปิดศูนย์ Dell Solution Innovation Centers

กรุงเทพฯ, 10 พฤศจิกายน 2553: เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ศักยภาพในการเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรแบบเต็มตัว ด้วยการเปิดศูนย์ Dell Solution Innovation Centers พร้อมให้ลูกค้าระดับองค์กร เข้าชมการสาธิตใช้งานจริงโซลูชั่นหลัก 4 โซลูชั่น รวมถึงการทำเวิร์กช็อปให้กับลูกค้าที่สนใจทดสอบระบบและแอพพลิเคชันก่อนนำไป ใช้งานจริง

514002 เดลล์เปิดศูนย์ Dell Solution Innovation Centers

นายอโณทัย เวทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และภูมิภาคอินโดจีน เปิดเผยว่า “การเปิดศูนย์ Solution Innovation Centers เพื่อเป็นศูนย์สาธิตการใช้งานจริงสำหรับโซลูชั่นหลัก 4 โซลูชั่น ที่เดลล์มุ่งเน้นในการทำตลาดในวันนี้ และในอนาคต ซึ่งครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดลล์ ในการเป็นผู้ให้บริการโซลชั่นครบวงจรอย่างเต็มตัว เพื่อรองรับต่อการทำงานในโลกยุคเสมือน ที่อำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานได้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา และเป็นระบบที่รองรับต่อการเติบโตขององค์กรได้อย่างคล่องตัวเพื่อให้ก้าวทัน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนอย่างรวดเร็ว”

514003 เดลล์เปิดศูนย์ Dell Solution Innovation Centers

ทั้งนี้ สำหรับโซลูชั่นหลัก 4 โซลูชั่น ประกอบด้วย

1. โซลูชันโครงสร้างพื้นฐานระบบแบบอัจฉริยะ (Intelligent Infrastructure Solutions)

โซลูชั่นในการสร้างโครงสร้างที่พร้อมรองรับระบบเวอร์ชวลไลเซชั่น เพื่อการติดตั้งที่รวดเร็วและการทำงานที่ดีขึ้น โดยเดลล์ได้ผนวกระบบการจัดการระบบไว้ในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อทำให้เกิดระบบอัจฉริยะในการทำงาน และสร้างประสิทธิภาพโดยรวม

2. การทำให้การบริหารโครงสร้างระบบเป็นไปอย่างง่ายดาย (Simplified Infrastructure Management)

โซลูชั่นการจัดการแพลตฟอร์มแบบเวอร์ชวลเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการรับ โหลดการทำงาน (ตัวอย่างเช่น ตัวจัดการโครงสร้างระบบแบบชั้นสูง (Advanced Infrastructure Manager) ระบบควบคุมวงจรชีวิตการทำงาน (Life Cycle Controller) ชุดควบคุมบริหารระบบจากเดลล์ (Dell Management Console) การกำหนดค่าแบบพร้อมใช้งานสำหรับธุรกิจ (Business Ready Configurations) และบริการด้านการบริหารระบบจากเดลล์ (Dell Managed Services)

· บริการด้านการบริหารระบบจากเดลล์ โดยทีมงานเดลล์พร้อมช่วยลูกค้าในการจัดการฮาร์ดแวร์ แอพพลิเคชัน และระบบเครือข่ายทั้งหมดในทุกส่วน เสมือนเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีให้แก่ลูกค้าในยามที่ต้องการภายใต้ราคา ที่เหมาะสม โดยสามารถเลือกขอรับบริการจากเดลล์ได้ในหลายระดับ ทั้งการแจ้งเตือนด้านความเสี่ยงของระบบ การรับมือกับปัญหาก่อนสร้างความเสียหาย ไปจนถึงการจัดการระบบแบบเบ็ดเสร็จ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

3. การจัดการเวิร์กโหลดด้านแอพพลิเคชันและโหลดการทำงานเพื่อให้ระบบคล่องตัว (Streamlined Application & Workload Management)

- มอบความรวดเร็วในการนำเสนอบริการเชิงกลยุทธ์บนระบบไอทีด้วยคุณสมบัติใหม่ล่าสุด

(บริการด้านแอพพลิเคชัน (Application Services) โซลูชันระบบคลาวด์แบบเทิร์นคีย์ (Turn-Key Cloud Solutions) การประเมินและให้คำปรึกษาด้านระบบคลาวด์ (Dell ProConsult Cloud Consulting Workshop & Assessment) และการสื่อสารและการทำงานร่วมกันบนระบบคลาวด์ (Cloud Communication & Collaboration))

· เดลล์มอบบริการแอพพลิเคชันระบบซีอาร์เอ็มแบบคลาวด์ผ่านการร่วมมือกับทาง Salesforce.com เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ช่วยให้สามารถจัดการบุคลากรและกระบวนการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ มอบความครบถ้วนในด้านธุรกิจในทุกส่วน และยังสามารถผสานรวม Salesforce.com เข้ากับแอพพลิเคชันชั้นนำได้อีกกว่านับร้อยรายการ เช่น QuickBooks, NetSuite, Sage, ADP, Microsoft Dynamics เป็นต้น

4. การบริหารข้อมูลแบบชาญฉลาด (Intelligent Data Management – IDM)

เป็นการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติบนระบบสตอเรจแบบเปิดที่ผู้วางระบบสามารถ คาดการณ์การใช้งานในอนาคตและสามารถปรับขยายระบบให้รองรับต่อการเติบโตใน อนาคตได้ โดยมีโซลูชันด้านสตอเรจภายใต้ IDM ทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่

1) ส่วนหน้าหรือส่วนยูนิไฟด์สตอเรจ เช่น Network Storage จาก EMC ที่เดลล์ร่วมมือกับทาง EMC และสามารถติดตั้งบน iSCSI หรือไฟเบอร์แชนเนลที่มีอยู่ได้ เพื่อให้ข้อมูลของลูกค้าถูกรวมไว้ได้ภายในที่เดียวกัน

2) จากนั้นก็ถึงขั้นตอนของการปรับปรุงและค้นหาข้อมูลซ้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่าง เราเรียกส่วนนี้ว่าการทำดาต้าโดเมน (Data Domain)

3) ท้ายสุดก็คือ ขั้นตอนการกำหนดนโยบายเพื่อการดูแลจัดเก็บข้อมูลในระยะยาว โดยอาศัยโซลูชันการจัดการข้อมูลบนระบบสตอเรจเชิงวัตถุ

514004 เดลล์เปิดศูนย์ Dell Solution Innovation Centers

นอกจากนี้แล้ว ภายในศูนย์ DSIC มีส่วนห้องฝึกอบรมและทำเวิร์กช็อป สำหรับลูกค้าในการทดสอบและทดลองใช้แอพพลิเคชั่นที่สนใจ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งานจริงในองค์กร รวมถึงโซนสาธิตการให้บริการคำปรึกษา (Dell Consulting Service) ที่มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา และแนะนำโซลูชั่นให้กับลูกค้า โดยบริการให้คำปรึกษาของเดลล์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย:

(1) บริการให้คำปรึกษาด้านสถาปัตถายกรรมองค์กร (Enterprise Architecture): เป็นการให้คำปรึกษาในการวางระบบเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ คำปรึกษาด้านการกู้คืนระบบ คำปรึกษาด้านการวางระบบสื่อสารและคอลลาบอเรชั่น และคำปรึกษาด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัย

(2) บริการให้คำปรึกษาในการวางระบบดาต้าเซ็นเตอร์: เป็นการให้คำปรึกษานับตั้งแต่การวางแผน คำปรึกษาด้านการจัดการระบบ การวางดาต้าเซ็นเตอร์ให้เกิดประสิทธิภาพ ไปจนกระทั่งถึงคำปรึกษาด้านการวางเครือข่าย เพื่อให้การใช้พื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์เกิดประโยชน์สูงสุด

(3) บริการให้คำปรึกษาเอ็นยูสเซอร์โซลูชั่น: เป็นการให้บริการคำปรึกษาและแนะนำให้เกิดการใช้งานแบบโมบาย รวมถึงส่วนแอพพลิเคชันเพื่อให้สอดคล้องกับระบบหลัก

เกี่ยวกับเดลล์

เดลล์ เป็นบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำกับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza