ASUS ROG DELTA CORE Gaming Headset Review : Testing and Conclusion (3/3)

Article by tpp On December 2, 2018 53,940 views
ASUS ROG DELTA CORE Gaming Headset Review
 < 1 2 3

Testing and Conclusion

tpp_4715

ผมได้เสียบ ASUS ROG DELTA CORE กับคอมพิวเตอร์และเปิดทิ้งไว้ประมาณสามวัน สังเกตุจากเสียงโดยรวมที่เปิดโปร่งขึ้นมาก พื้นเสียงโดยรวมนั้นจะดูว่า ROG DELTA CORE นั้นเป็นหูฟังที่ให้เสียงเปิดโปร่งทีเดียว วันนี้ผมเสียบทดสอบกับ DAC ASUS Essense MKII สำหรับเสียงนั้นอย่างที่บอกว่าพื้นฐานเสียงจะเปิดโปร่งตลอดย่าน เสียงในย่านความถี่ต่ำนั้นค่อนข้างเบาไปซักหน่อย ที่จุดนี้จะช่วยให้แรงปะทะของเสียงในย่านทุ่มต้นๆนั้นแรง มีอิมแพคดีครับ เหมาะกับการเอามาเล่นเกมส์มาก ที่ในจุดเดียวกันนี้อิมแพคที่ดีในย่านเสียงกลางต่ำนี้จะมีน้ำหนักไม่มากนักซึ่งก็จะได้รับผลกระทบจากย่านเสียงต่ำที่มีเสียงเบานั่นเอง ด้านเสียงกลางนั้นให้เสียงที่ชัดเจน เปิดโปร่ง เนื้อเสียงค่อนข้างบาง ให้รูปวงที่ไม่กว้างขวางนักแต่จะพอแยกแยะเลเยอร์ของจุดกำเนิดเสียงได้ดีครับ . เมื่อนำมาฟังเพลงหรือใช้งานทั่วๆไปนั้น ด้วยโทนเสียงที่ให้เสียงกลางที่ชัดเจนไม่คลุมเครือนั้นช่วยให้เพลงแนวอคูสติกนั้นเพราะใช้ได้ แต่ความกังวาลของตัวโน๊ต หรือแอมเบียนส์นั้นไม่ค่อยมี ถ้ามองโดยรวมแล้ว หูฟังนี้เป็นหูฟังหน้าตาเกมส์มิ่งจ๋า เหมาะสำหรับสาวก ROG ที่ต้องการเสียงแบบเปิดโปร่ง ทุ้มไม่บวม เสียงกลาง เสียงแหลมชัดเจน เล่นเกมส์มัน แรงปะทะของเสียงระเบิด เสียงปืนนี่ เร้าใจมากๆ

.

...

.

.

.

ขอบคุณที่ติดตาม

chane

vmod award performance goodvmod award innovation best

.

ขอขอบคุณ

ASUS

 < 1 2 3