ZYXEL 10G Consumer Switch & NIC Review : Conclusion (6/6)

Article by tpp On July 24, 2020 213,361 views
ZYXEL 10G Consumer Switch & NIC Review
‹ First  < 3 4 5 6

Conclusion

tpp_7850

ทั้งหมดนั้นก็เป็นการทดสอบการทำงานของระบบ 10 Gbps ของอุปกรณ์เนตเวอร์คของ ZYXEL XGS1210-12 ZYXEL XGN100F และ ZYXEL XGN100C ซึ่งเมื่อทำงานร่วมกันแล้วจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนั้นรวดเร็วมากครับ แต่ต้องพิจารณากันนิดนึงนะครับว่าความเร็วที่ได้นี้ต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ด้วยคือ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนั้นต้องรองรับการอ่านและเขียนได้ในระดับ 500 เมกกะไบท์ขึ้นไปเพราะความเร็ว throughput ระดับ 2.5Gbps นั้นสามารถส่งข้อมูลไปอ่านเขียนได้ที่ระดับ 312 เมกกะไบท์ต่อวินาที และที่ 10 Gbps นั้นจะอยู่ที่ 1250 เมกกะไบท์ต่อวินาทีเลยทีเดียวครับ ดังนั้นการใช้งาน Harddisk Drive นั้นคงไม่สามารถตอบสนองความเร็วระดับนี้ได้

.

ในแง่ของการใช้งานนั้น ตัวสวิทซ์ ZYXEL XGS1210-12 มีความสวยงาม หรูหรา น้ำหนักเบา เวลาใช้งานจะมีความร้อนที่ตัวถังบ้างถือเป็นเรื่องปกติครับ ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าอุปกรณ์ภายในในจุดที่มีความร้อน จะถูกระบายมายังฮีทซิ้งค์ซึ่งเชื่อมต่อกับตัวเคสภายนอกเพื่อช่วยระบายไปในตัว ใช้งานต่อเนื่องด้วยการส่งผ่านข้อมูลเต็มที่ด้วย Jperf และ iperf เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ผมไม่พบปัญหาครับ วิ่งไม่มีความเร็วตกเลย

.

สำหรับราคาขายผมเห็นสวิทซ์ ZYXEL XGS1210-12 อยู่ที่ประมาณ 6690 บาท ZYXEL XGN100F จะอยู่ที่ประมาณ 2690 บนหน้าเว็บออนไลน์ครับ แต่ยังไม่เจอ ZYXEL XGN100C ซึ่งอาจจะยังไม่วางขายหรือหมดชั่วคราว ผมว่าหากใครที่มีการใช้งานเครื่องข่ายที่ต้องการความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง user หลายๆ User ไปยัง server หรือ NAS แล้วละก็ การอัพเกรดด้วยระบบ ZYXEL 10G เซตนี้ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าในระยะยาวอย่างแน่นอนครับ

.

.

.

.

.

vmod award performance bestvmod award innovation best

.

ขอขอบคุณ

ZYXEL

‹ First  < 3 4 5 6